Avtalsvillkor

Allmänna villkor

Bifirma testQ.se med huvudfirma Khao Tip Thai AB, organisationsnummer 559165-5120.
Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal. Det nya avtalet är giltigt då det ligger publicerat på testq.se

Kund

Endast registrerade företag, stiftelser eller föreningar kan bli kund hos testQ.se. Vi tar inte emot privatpersoner som kunder.

Fakturering & priser

Alla priser är angivna i svenska kronor och är exklusive moms.
Fakturering sker elektroniskt och vi tillämpar 10 dagars kredittid.

Inga fakturerings-, avi- eller expeditionsavgifter tillkommer så länge kunden betalar faktura inom angiven tid.

För kunder som inte betalar fakturan i tid tillkommer avgifter enligt svensk lag.
Skulle denna faktura inte betalas i sin helhet går ärendet vidare till inkasso och följaktligen även Kronofogden. Dessutom tillkommer ränta enligt svensk lag. I samband med en sådan incident kommer testQ.se även att avsluta samtliga aktiva tjänster och produkter.

Vid eventuella betalningsproblem av faktura vänligen kontakta oss innan förfallodatum. Vi försöker då finna en lämplig lösning.

Löpande timdebitering

Allt löpande arbete debiteras per påbörjad 15-minutersperiod och sker i enlighet med aktuell prislista.

Servicepaket

Våra servicepaket faktureras löpande månadsvis i förskott. Vi tillämpar inga bindningstider om inget annat är avtalat.

Ansvar

Kund är ansvarig för licenser som inte ingår i teknisk lösning från testQ.se. Det är också kundens ansvar att hemsidan inte bryter mot några lagar eller lokala regler. Med lagar och regler menas exempelvis copyright, licensvillkor, GDPR eller andra tillämpade lagar och avtalsförpliktelser.

Begränsningar

Begränsningar som uppstår i relation till kundens val av plugin, tema och webhotell kan resultera i att testQ.se inte fullt ut kan leverera samtliga avtalade parametrar.

Ansvarsfriskrivning

testQ.se friskriver sig från ansvar.

Force majeure – oförutsedda händelser

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att testQ.se inte kan fullfölja sina åtaganden, och innebär samtidigt att testQ.se friskriver sig från ansvar i dessa åtaganden och projekt. testQ.se kan således inte hållas ansvariga för händelser som ligger utom företagets kontroll.

Exempel på incidenter som ryms inom force majeure:
Stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning; leveransåtagande i tider av krig; storm och andra naturkatastrofer; stora pandemier samt andra händelser som leder till att produkt och/eller tjänst inte kunnat levereras i tid och/eller att servrar inte fungerat som det ska.

Vi på testQ.se hjälper dig med tekniken bakom din hemsida. Vi uppdaterar, övervakar och moderniserar.
Vi ser till så att hemsidan alltid är säker.