Service WordPress hemsida

FAQ service wordpress

Varför behöver man regelbunden service av sin hemsida?

Att sköta om sin hemsida är inte helt olikt hur du bör sköta om din bil. Du vet vad som händer med bilen om du inte utför regelbunden service, byter olja, bromsar och däck. Snart börjar bilen gå sämre och till slut kanske vissa vitala delar inte längre fungerar alls. I värsta fall leder detta till en olycka eller att du får körförbud. Det samma gäller faktiskt även för hemsidor. Med tiden så blir hemsidor som inte får rätt ”service” alltid långsammare eller slutar helt att fungera. Värst av allt är att du kan få körförbud även på Internet. Om din bristande skötsel av hemsidan leder till att du blir hackad eller sprider malware så kan du bli svartlistad av Google. Det kommer genast leda till att du tappar kunder och/eller förlorar anseende. Så sätt din hemsida i direkt relation till hur en bil ska skötas. Kontinuerlig service är nyckeln till framgång och funktionalitet över tid.

Varför är det viktigt att uppdatera hemsidan?

1. Först och främst är det alltid en säkerhetsfråga. Sidor som är dåligt uppdaterade (mjukvarumässigt) innehåller uteslutande kända säkerhetshål som kommer att utnyttjas av elaka hackare. Det vill du alltid undvika.

2. Bugfixar – En bug är en slags defekt i programvaran. Buggen medför att hemsidan inte kan fungera optimalt i alla webbläsare eller att hemsidan uppför sig konstigt. Det ger ett oseriöst intryck att inte ha koll på detta.

3. Nya funktioner och bättre prestanda – I nya och utvecklade versioner av WordPress, plugins och teman tillkommer det alltid nya funktioner och förbättrad prestanda. Denna utveckling får din hemsida att bli ännu bättre och snabbare. Du kommer även upplevas som en seriös aktör och öka dina chanser till att göra affärer på internet.

Genom att kontinuerligt uppdatera dina system så förbättras skyddet mot hackare och som bonus får du alltså en snabbare och bättre hemsida. Här finns det således bara vinster att hämta ut.

Det är väl ingen som vill hacka min hemsida?

Om attacken inte är tydligt riktad mot din verksamhet så känner en hacker väldigt sällan till ditt företag eller förening. På samma sätt som man brukar säga att det är ”tillfället som gör tjuven” så fungerar en hackerattack på samma sätt. De sker oftast automatiskt med hjälp av botar som söker efter vital information på hemsidor. Dessa botar letar alltså reda på på hemsidor som fortfarande har gamla versioner och på så sätt hittar de snabbt sårbarheter. Därefter utför de attacker i form av att sprida malware, angripa dina besökare med skadlig kod, använda din webbserver för att utföra DDoS-attacker eller utföra SEO-spam. Det är alltså öppet mål för alla hackers om du inte ser till att hålla din hemsida uppdaterad. Låt oss hjälpa dig att stänga dessa dörrar så du slipper stå i centrum för dessa angrepp.

Hur hackas en hemsida?

Statistiken visar att 64.2 % av världens alla hemsidor som är skapade med ett CMS-program har använt sig av WordPress. Som vi tidigare har nämnt så är den vanligaste anledningen till att sidan blir hackad är på grund av att den använder en gammal version av WordPress. Dessa äldre versioner av WP, teman och plugins innehåller kända CVE-sårbarheter. Andra vanliga anledningar till att bli hackad är att det används osäkra lösenord, dålig säkerhet hos hostingleverantören, felaktiga konfigurerade rättigheter, olagliga ”nulled” teman eller plugins. Dessa orsaker är ofta de primära anledningarna till att en sida blir hackad. Genom att hålla hemsidan kontinuerligt uppdaterad och få lämplig service av en kunnig leverantör borgar för att du ska slippa obehagliga hackers på din hemmaplan. Låt därför testq.se hjälpa dig med att säkerställa din hemsida.

Vi har lösningen

Med hjälp av vårt månatliga servicepaket tar vi hand om din hemsida lika bra som om den vore vår egen. Vi ser till att den blir både bättre och säker. Vi kommer då regelbudet att uppdatera WordPress, temat och aktuella plugins. Vi genomför en grundlig kontroll av din hemsida och granskar de tekniska aspekterna för hur hemsidan ska bli säker, snabb och redo att möta framtiden. Vi ser till att hemsidan använder HTTPS på riktigt. Lägg därtill att vi dygnet runt (24/7) övervakar så att hemsidan är online och fungerar. Vi lägger också ett extra öga på dina plugins och tema för att få veta om de innehåller några kända sårbarheter. Hela vårt koncept och erbjudande bygger på att vara proaktiva för att undvika onödig och farlig exponering av din hemsida.